เรียนขิมกับครูตั๊ก 2


บทที่ 1 วิธีการบรรเลงขิม

      1.1 แนวคิดและวิธีการเรียนการสอนขิม ในแบบฉบับครูตั๊ก

        - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

      1.2 วิธีจับไม้ขิม

      1.3 วิธีตีสายขิม

      1.4 ฝึกตีสายขิม

      1.5 การวางตำแหน่งของปลายไม้ขิม

      1.6 วิธีการวางขิม

      1.7 วิธีฝึกตีขิมเบื้องต้น 8 แบบ

         แบบที่ 1 ฝึกตีเก็บแบบ ไต่บันได

         แบบที่ 2 ฝึกตีเก็บแบบ เสียงสะท้อน

         แบบที่ 3 ฝึกตีเก็บแบบ ลูกคลื่น สำเนียงลาว

         แบบที่ 4 ฝึกตีเก็บแบบ ลูกคลื่น สำเนียงเขมร

         แบบที่ 5 ฝึกตีเก็บ และ ตีสะบัด กลุ่มเสียง สำเนียงลาว

         แบบที่ 6 ฝึกตีเก็บ และ ตีสะบัด กลุ่มเสียง สำเนียงเขมร

         แบบที่ 7 ฝึก ตีสะบัด ตีเก็บ กรอ กลุ่มเสียง สำเนียงลาว

         แบบที่ 8 ฝึก ตีสะบัด ตีเก็บ กรอ กลุ่มเสียง สำเนียงเขมร


บทที่ 2 วิธีอ่านโน้ตขิม

      2.1 ความสำคัญของโน้ตดนตรี

      2.2 วิธีการนับจังหวะโน้ตขิม

      2.3 แผนผังตำแหน่งสายขิม

      2.4 รูปแบบของตัวโน้ตในลักษณะต่างๆ

      2.5 เครื่องหมายกำกับตัวโน้ตแบบต่างๆบทที่ 3 ตัวอย่างโน้ตเพลงและการบรรเลงขิม

      3.1 เพลงพม่าเขว

      3.2 เพลงค้างคาวกินกล้วย

      3.3 เพลงลิงกับเสือ

      3.4 เพลงเส่เหลเมา

      3.5 เพลงคางคกปากสระ

      3.6 เพลงลาวจ้อย

      3.7 เพลงแขกบรเทศ 3 ชั้น

      3.8 เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น

      3.9 เพลงแป๊ะ 3 ชั้น

      3.10 เพลงนางครวญ 2 ชั้น

      3.11 เพลงลาวเจริญศรี 2 ชั้น

      3.12 เพลงลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น

      3.13 เพลงลาวดวงเดือน 2 ชั้น

      3.14 เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น

      3.15 เพลงชมแสงทอง 3 ชั้น


บทที่ 4 ประวัติและขิมของครูตั๊ก

    4.1 เรื่องเล่าจากครูตั๊ก

      4.1.1 ต้นกำเนิดขิม 9 หย่อง

      4.1.2 ขิมตัวแรก

      4.1.3 การประดิษฐ์ “ขิมหลอด”

   4.2 ประวัติครูตั๊ก (อาจารย์ชนก สาคริก)